รายการอาหาร » รายการอาหาร ชุดที่ 2 ราคา 1,300 บาท (ไม่มีเหล้า)

รายการอาหาร ชุดที่ 2 ราคา 1,300 บาท (ไม่มีเหล้า)

26 พฤศจิกายน 2020
224   0

บ้านโบราณโต๊ะจีน ขอนำเสนอ รายการอาหาร ชุดที่ 1 ราคา 1,300 บาท (ไม่มีเหล้า)

อาหารโต๊ะจีน ชุดที่ 2 ราคา 1,300 บาท (ไม่มีเหล้า) ประกอบด้วยอาหาร 7 รายการ พร้อมเครื่องดื่ม ประกอบด้วย รายการดังนี้

  1. ออเดริฟ

2. ยำ 3 กรอบ / ยำคอหมูย่าง

3. ขาหมู

4. ปลาสมุนไพร / ปลา 3 รส / เมี่ยงปลา

5. ต้มยำ / แกงส้ม

6. ข้าวผัด

7. เงาะกระป๋อง

เครื่องดื่ม น้ำเปล่า ( 1.5 ลิตร) 2 ขวด ,น้ำอัดลม 1 ขวด ,น้ำแข็ง